Tiny House Tholen
Klein, maar groots verblijf in Zeeland.                                                                     Laat u inspireren!

 Algemene voorwaarden NL

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in januari 2022   

Ik neem aan dat u als gast op een verantwoorde en volwassen manier met mijn (on) roerende zaken omgaat. Bij calamiteiten verwacht ik dat we dit samen uitwerken. Zo niet, dan zijn deze algemene voorwaarden er om op terug te vallen.

Algemeen

Het vakantiehuis aan de Oudelandsestraat 43 in Tholen is eigendom van en wordt beheerd door Marlita vn Belkom. Als ik er niet ben, kan ik worden vervangen door een andere gastheer of gastvrouw. U krijgt altijd informatie over hoe u vragen of meldingen kunt doorgeven, al dan niet telefonisch, app of e-mail. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op u als gast van vakantieverblijf "Tiny House Tholen" aan Oudelandsestraat 43, 4691 BJ te Tholen, en gaan in zodra uw reservering is bevestigd.

Inhoud van de overeenkomst

Voor recreatieve doeleinden en bedrijfsruimte, niet voor permanente bewoning, stel ik de vakantiewoning beschikbaar voor een afgesproken periode en prijs. Met prijs wordt bedoeld huurprijs inclusief kosten voor extra service. De prijzen staan ​​vermeld op de website www.tinyhousetholen.nl. Wijzigingen hierin zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals omschreven in de paragraaf “Annulering” van deze algemene voorwaarden. De woning is in principe bedoeld voor een comfortabele overnachting met 2 personen met in uitzonderlijke gevallen 3 personen.

Boeking en Reservering

Na ontvangst van uw boeking, stuur ik u een schriftelijke bevestiging en betalingsverzoek per e-mail. Als de bevestiging juist is, dient u het verschuldigde bedrag over te maken.  Uw reservering is pas ná betaling definitief. Voor wijzigingen in de reservering verwijs ik naar de voorwaarden die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.

 Wijzigingen in het gehuurde

Ik verbind mij ertoe u vooraf substantiële wijzigingen aan te brengen in de verstrekte informatie op de website en op basis waarvan deze overeenkomst tot stand komt. Indien dit niet het geval is, heeft u het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.

Nakoming

U bent verplicht om aan deze overeenkomst en de daarbij behorende informatie te voldoen en ervoor te zorgen dat medegast (en) en / of derden die u bezoeken en / of bij u verblijven, zich houden aan de overeenkomst en aanverwante informatie.

Duur en verstrijken van de overeenkomst

Deze overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst bent u vanaf 15.00 uur welkom. U hoeft geen daadwerkelijke aankomst te melden omdat u op elk moment toegang heeft tot de sleutel via een sleutelkastje. U krijgt via WhatsApp of E-mail een code toegestuurd en kan na 15.00 uur inchecken op het voor u meest geschikte tijdstip.

Op de dag van vertrek dient u de woning uiterlijk om 11.00 uur te verlaten. U legt de sleutel in de doos of geeft hem terug aan mij of mijn vervanger en meldt dat u bent vertrokken. Dit kan ook via WhatsApp of E-mail. Als u andere wensen heeft met betrekking tot uw vertrek of het achterlaten van bagage, neem dan contact met mij op. Ik zoek altijd naar een passende oplossing.

De woning is 24 uur per dag toegankelijk en heeft een eigen ingang.

Prijs

De prijs wordt afgesproken op basis van de actuele tarieven die op de website te vinden zijn. Als er, nadat de afgesproken prijs is vastgesteld, extra kosten of extra lasten ontstaan ​​die direct verband houden met de vakantieverblijf (denk aan bijvoorbeeld btw-verhogingen), kunnen deze aan u worden doorberekend.

Betaling

U kunt contant of via overschrijving betalen. De huur en alle andere kosten moeten betaald zijn voordat u toegang krijgt tot de woning en dus een sleutel ontvangt.  

Annulering

In principe kunt u alles tot 14 dagen voor de geplande incheckdatum kosteloos annuleren. De kosten voor annuleringen korter dan 14 dagen na de geplande incheckdatum worden hieronder beschreven. Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan vraag ik u contact met mij op te nemen.

Verschuldigde kosten bij annulering

  1. Van 13 dagen voor check-in: 50% van de overeengekomen prijs;
  2. Van 7 tot 13 dagen voor het inchecken: 80% van de overeengekomen prijs;
  3. Van 1 tot 6 dagen voor check-in: 100% van de overeengekomen prijs.

Service

  • Fietsverhuur kunt u zelf regelen bij de lokale ondernemer;

Extra service

Als u nog meer wensen heeft, verzoek ik u dit 10 dagen voor aankomst aan mij door te geven. We kunnen dan samen kijken wat ik voor u kan doen. Houd er rekening mee dat kosten voor extra service niet kunnen worden geannuleerd. Mocht er zich een specifieke situatie voordoen, dan kunnen we in overleg altijd een passende oplossing vinden.

Overdragen van uw boeking

Mocht u door onvoorziene omstandigheden niet in staat zijn om de geboekte reis naar “Tiny House Tholen” te maken, dan is annulering niet altijd nodig. Wat veel mensen niet weten, is dat u het recht heeft om de boeking aan iemand anders over te dragen. U kunt dus proberen iemand te vinden die de reis bij U wil kopen. Ik zal de boeking vervolgens op uw verzoek aan deze persoon overdragen. Voor deze transactie breng ik een minimum bedrag voor extra administratiekosten ad. € 15, =.

Gebruik door derden

Gebruik van de vakantie accommodatie is alleen toegestaan ​​door de gasten die vermeld staan ​​in de boeking. Als u vrienden of collega's voor een bezoek wilt uitnodigen, moet u hiervoor toestemming vragen. Ik vind het belangrijk om te weten wie er op mijn terrein aanwezig zijn. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, die ik vooraf schriftelijk vastleg.

Als u iemand wilt laten overnachten, moet u daarvoor dus toestemming vragen. In dat geval worden extra kosten van € 30, = per persoon in rekening gebracht zonder gebruik van extra handdoeken en beddengoed. Bij gebruik van handdoeken en beddengoed betaalt u € 45,= extra.

 Voortijdig vertrek

Bij een calamiteit in de persoonlijke of zakelijke sfeer van uw kant, waardoor u zich gedwongen voelt voortijdig te vertrekken, bent u altijd de volledige prijs van de overeengekomen huurperiode verschuldigd, tenzij u zich kunt beroepen op de annuleringsvoorwaarden. Zie de toepasselijke voorwaarden hierboven.

Hoewel ik altijd samen met mijn gasten naar goede oplossingen zal streven, is het mogelijk dat tussentijdse beëindiging of ontruiming van mijn kant onvermijdelijk is. Dit kan alleen plaatsvinden bij een toerekenbare tekortkoming en / of een onrechtmatige daad in de ruimste zin van het woord die door mij is bepaald en die als volgt is geformuleerd:

Wanneer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd?

  • Als de gasten opzettelijk het interieur of de vakantiewoning zelf of op het terrein vernielen; 
  • Bij diefstal of poging tot diefstal in een van de panden aan de locatie Oudelandsestraat 43 te Tholen;
  •  Indien gasten, ondanks voorafgaande mondelinge of schriftelijke waarschuwing, de verplichtingen uit deze overeenkomst, de daarbij behorende informatie of de voorschriften niet of niet naar behoren nakomen. En wel zodanig dat de overeenkomst niet naar redelijke maatstaven kan worden voortgezet;
  • Indien gasten ondanks voorafgaande mondelinge of schriftelijke waarschuwing overlast veroorzaken of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein verstoren, zodat onrust ontstaat;
  • Indien gasten ondanks voorafgaande mondelinge of schriftelijke waarschuwing de vakantiewoning anders gebruiken dan waarvoor deze bestemd is;

Na onmiddellijke annulering moet de gast ervoor zorgen dat het vakantieverblijf binnen 2 uur wordt verlaten en het terrein af gaat. 

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

Alle gasten zijn verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het vakantiehuis en het gebruik ervan binnen redelijke grenzen. Daartoe geef ik veel vrijheid zodat onze gasten optimaal kunnen genieten van de rust en ruimte. Ik stel daarom veel vertrouwen in uw verantwoordelijkheidsgevoel.

Ik vertrouw erop dat u eventuele schade en ontbrekende zaken direct op of aan de vakantiewoning direct meldt. Vergoeding vindt plaats in overleg en op basis van nieuwwaarde.

Ik ben op geen enkele manier aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade van uw kant veroorzaakt in het vakantieverblijf of op de site, tenzij een tekortkoming van mijn kant duidelijk toerekenbaar is. Het is verstandig om voor uw verblijf een verzekering af te sluiten die wel dekking biedt voor dit type noodsituatie.

Alle risico's verbonden aan de vakantie accommodatie zijn voor uw rekening. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor uw rekening.

Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

Ik ben niet aansprakelijk voor storingen in hulpprogramma's of internetverbindingen. Ik zal er echter alles aan doen om storingen te voorkomen.

Op alle geschillen die verband houden met de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Geschillencommissie of een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.